افتتاح فاز اول پروژه گسترش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری

فاز اول پروژه گسترش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری با حضور استاندار مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از مسولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
این پروژه به مساحت ۱۸۰۰ مترمبع و با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال با کمک ۱۰۰ میلیارد ریالی خیر سلامت آقای قربانخانی به بهره برداری رسید. این پروژه دارای بخش ایزوله تنفسی با ۳ تخت، بخش ویژه ICU با ۴ تخت ، بخش بستری با ۹ تخت و اتاق های عمل سرپایی و cpr ، آزمایشگاه ، بانک خون و فضای آموزشی می باشد .
یاد آور می شود این مرکز بعنوان دومین پروژه دانشگاه علوم پزشکی مازندران پس از مرکز ایزوله تنفسی فشار منفی بیمارستان شهید بهشتی نوشهر که با شیوع بیماری کرونا راه اندازی شد و نقش مهمی در درمان بیماران عفونی ایفا خواهند کرد.