مجموعه رستوران‌های ونوس نوشهر با حضور علی ربیعی سخنگوی دولت و شماری از مسئولان کشوری و استانی در منطقه “چلک ” نوشهر بهره برداری شد.