افتتاح مسکن محروم باحضور سرهنگ یعقوبی فرمانده سپاه مرکز استان ، هادیان بخشدار مرکزی و امینی رئیس انجمن خیرین محرومیت زدایی شهرستان ساری  در روستای تیرکلا برگزار شد.