مایشگاه الکامپ در نمایشگاه بین المللی مازندران با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری در قائم شهر افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور شرکت های مطرح کشور از 19 تا 22 آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی مازندران از ساعت 10 تا 18 برقرار است.