همزمان با سی و نهمین سالروز تاسیس سازمان بهزیستی صورت گرفت

رئیس سازمان بهزیستی کشور نمایشگاه توانمندی های جامعه هدف بهزیستی مازندران را در ساری افتتاح کرد

همزمان با سی و نهمین سالروز تاسیس سازمان بهزیستی، دکتر قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفری یک روزه به مازندران پس از واگذاری اولین واحد مسکونی تخریبی از سیل به مددجوی بهزیستی در شهرستان سیمرغ از نمایشگاه توانمندی های جامعه هدف بهزیستی مازندران در ساری بازدید کرد .در این مراسم دکتر منتظر شبر مشاور اجرایی رئیس سازمان بهزیستی نیز حضور داشت.