در چهل و هشتمین هفته از پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید:

افتتاح ۳۱ طرح گلخانه ای روستای خرماکلا شهرستان قائمشهر با دستور ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری و حضور استاندار مازندران

با دستور ویدئو کنفرانسی دکتر حسن روحانی، رییس جمهور و حضور استاندار مازندران، فرماندار قائم شهر و مدیران استانی و شهرستانی، در مراسم افتتاح همزمان 142 هزار طرح اشتغال روستایی و عشایری در سراسر کشور؛ ۳۱ طرح گلخانه ای روستای خرماکلا شهرستان قائمشهر با اعتبار 1 میلیارد و 640 میلیون تومان از محل اعتبارات اشتغال روستایی در مساحت ۲ هزار متر مربع و اشتغالزایی ۳۱ نفر در محل اجرای طرح به بهره برداری رسید. ‎