افتتاح چهارمین جشنواره ملی گل محمدی و گیاهان دارویی در فریم شهر -دودانگه شهرستان ساری برگزار شد