استان مازندران استانی سرسبز و زیبا در شمال ایران و در کرانه‌های جنوبی دریای خزر هست که دارای مناظر زیبا و همچنین آثار تاریخی بسیار زیاد است.