امضای تفاهم نامه همکاری اقتصادی فی ما بین اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی مازندران و بنیاد نخبگان و فعالان در تولید برگزار شد.