برگزاری انتخابات اتحادیه‌ صنفی خدمات فنی اتومبیل شهرستان ساری

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌ صنفی خدمات فنی اتومبیل شهرستان ساری در باشگاه برق ساری برگزار و اعضای هیئت مدیره این اتحادیه مشخص شدند.

در این انتخابات هادی حق‌پرست مجاوری با کسب بیشترین آرا به‌عنوان رییس هیئت مدیره اتحادیه صنف خدمات فنی اتومبیل شهر ساری انتخاب شد.

هادی حق‌پرست مجاوری مدیریت نمایندگی مدیران‌خودرو ساری را برعهده دارد که چندین بار موفق به دریافت عنوان نمایندگی برتر فروش و خدمات پس از فروش کشور شده است.