برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان هنرستان بزرگ خیری مقدم ساری در سال 1400

عکاس (سید ولی شجاعی لنگری) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

هنرستان خیری مقدم در سال ۱۳۳۸ تاسیس و در زمینی به مساحت ۵ هکتار احداث شده است .این هنرستان یکی از بزرگترین هنرستان کشور بوده و تعداد هنرجویان این هنرستان به حدود ۱۰۰۰ نفر میرسد.

تنوع رشته های فنی . کارگاه های مجهز ، اساتید مجرب و کادر اجرایی فعال مهترین شاخصه این هنرستان می باشد .