انتخابات هیات رئیسه شورای روابط عمومی شهرستان ساری در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.