رای‌گیری در شعب ثابت و سیار روستاهای بخش دودانگه ساری

همزمان با سراسر کشور، از ساعت های اولیه صبح امروز جمعه، روستاییان بخش دودانگه شهرستان ساری به پای صندوق های اخذ رأی رفته و نامزد مورد نظر خود را برای نمایندگی مجلس انتخاب کردند.