همزمان با سراسر کشور یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس اغاز شد و مردم با دست در داشتن شناسنامه رأی خود را به صندوق آراء ریختند .