انتخابات 1400 در روستاهای دودانگه شهرستان ساری

عکاس (ابراهیم فلاح ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران