تصاویر دریافتی

مردم شهر ساری با حضور در شعب مختلف اخذ رأی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کردند.