انفجار منزل مسکونی در قائمشهر

بر اثر نشت لوله گاز یک باب ساختمان مسکونی دو واحده در قائم شهر منفجر و تخریب شد.

در این حادثه  آقای ۴۰ ساله و خانم ۳۴ ساله دچار سوختگی و مصدومیت شدند.