انواع قارچ‌ در جنگل‌های خيرود نوشهر

عکاس(غلامرضا شمس‌ناتری) خبرگزاری فارس استان مازندران

 

جنگل‌های شمال ایران با مساحتی حدود ۲ میلیون هکتار با داشتن شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت موجب به‌وجود آمدن انواع قارچ‌ها در شرایط اکولوژیکی متفاوت شده است.

بیش از ۱۰۰۰ گونه قارچ ماکروسکوپی (قابل رویت با چشم) در اين جنگل‌ها پراكنش داره كه تشخیص قارچ‌های خوراکی، سمی و دارویی باید در آزمایشگاه قارچ‌شناسی، با تعیین روش گونه به صورت بررسی مرفولوژی و شناسایی مولکولی ( استخراج DNA) انجام شود.

برداشت خودسرانه و مصرف قارچ‌ها در جنگل باید احتیاط لازم صورت گيرد . از گونه های مختلف ارزشمند قارچ خوراکی “زرده کیجا” نام دارد که معمولا در اواخر تابستان و اوایل پاییز بر روی خاک، در توده های بلوط، انجیلی ممرزستان، بلوط ممرزستان، راشستان، راش ممرزستان در ارتفاعات مختلف می‌رويد.

به گفته دكتر “حامد آقاجانی” اكولوژيست قارچ‌های ماكروسكوپی جنگل در جنگل‌های خيرود نوشهر يبش از ۵۰ گونه قارچ ماكروسكوپی وجود دارد كه تاكنون ۳۰ گونه از آن شناسايی شده است.