محمد رضا براری از قهرمانان مازندرانی، مدال طلای المپیک خود را به شهدای گمنام وطن تقدیم کرد.

به گزارش آوای خزر، برادر بسیجی محمد رضا براری، مدال طلای المپیک کشورهای اسلامی را به شهدای گمنام تقدیم کرد.
وی هدف خود را تجلیل از رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهدا دانست که امروز امنیت کشورمان مدیون عشقبازی و شهامت‌ها و شجاعت‌های آنان است.
این قهرمان طلایی المپیک گفت: باید از سویدای قلبم بگویم “شهداء شرمنده ایم”.