اهدای کمکهای غیرنقدی ساروی ها به مردم سیستان و بلوچستان

عکاس(محمد سلطانی مجاوری) خبرگزاری فارس مازندران

 

نسیم مهر از شمال تا جنوب

گروهی از جوانان در قالب انجمن‌های مردم نهاد و خیریه در شهرستان ساری استان مازندران با جمع‌آوری اقلامی از جمله (لباس، مواد غذایی، مواد بهداشتی، آب، کیف و کفش) به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان ارسال کردند.

وجود این چنین گروه‌های مردم نهاد و انجمن‌های خیریه باعث محرومیت زدایی و از بین بردن فقر در کشور می‌شود.