اولین جلسه هیات هندبال ورزش بسیج استان مازندران در قائمشهر برگزار گردید.

بهرام لیالی ایولی رئیس هیات هندبال ورزش بسیج مازندران از برگزاری اولین جلسه رسمی روسای هیات های هندبال ورزش بسیج شهرستان هابا حضور سرهنگ غفار پور رئیس سازمان ورزش بسیج مازندران و دکتر ییلاقی معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران و آقایان مهدی نوریان و شهاب محمدی و مجتبی نوریان و خانم ریاحی اعضای هیات رئیسه هیات هندبال بسیج و دکتر سفری رئیس هیات پزشکی ورزشی بسیج مازندران و جانشین سپاه قائمشهر و مدیر تربیت بدنی سپاه شهرستان قائمشهر و مهندس کجوری معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان در سپاه قائمشهر خبر داد.

لیالی بیان داشت ؛ هدف اصلی ما ترویج فرهنگ پهلوانی و فرهنگ بسیج در ورزش با همکاری هیات هندبال و نهاد های مرتبط و تجلیل از خانواده های محترم شهدا و پیشکسوتان هندبال و توجه به بحث پزشکی و پایش سلامت ورزشکاران میباشد.
لیالی در ادامه سیاست های کلی و اهداف و برنامه های هیات هندبال بسیج را تشریح کرد.
لیالی مطرح کرد در روز های آینده خبر های مختلف در حوزه رشته هندبال و برنامه های مهم از جمله تاسیس مدرسه هندبال مقاومت شنیده میشود.

در این جلسه سرهنگ غفار پور رئیس ورزش بسیج مازندران ضمن ابراز خرسندی از تاسیس هیات هندبال بسیج مازندران از آمادگی کامل مجموعه ورزش بسیج در کمک به رشته مهیج هندبال و جذب بسیج و ترویج فرهنگ پهلوانی خبر داد.

سپس دکتر ییلاقی معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران از اجرای برنامه های مجموعه بسیج در عرصه ورزش و فعالیت های اجتماعی تقدیر و تشکر نمودند و ورزش هندبال را یکی از مهمترین رشته ها برشماردن و در خصوص همکاری ها و مشارکت در برنامه اعلام آمادگی نمودند.

در این جلسه روسای هیات های روسای هیات های هندبال ورزش بسیج شهرستان های آمل و بهشهر و بابلسر و قائمشهر و عباس آباد معارفه گردیدند.