برقراري ايستگاه تپش و آموزش نحوه صحيح مديريت پسماند در مراسم راهپيمايي 13 آبان
سازمان با هدف ترويج فرهنگ كاهش زباله براي حفظ محيط زيست و ارايه آموزش هاي بازيافت به كودكان و نوجوانان در روز ۱۳ آبان به آموزش صحيح مديريت پسماند در بين دانش آموزان پرداختند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماندشهرداري ساري؛ دانش‌آموزان، دانشجويان و فرهنگيان شهرستان ساري امروز در ۱۳ آبان ماه سال ۹۶ همزمان با سراسر كشور در راهپيمايي روز دانش‌آموز شركت كردند.

دانش‌آموزان ساروي صبح امروز مانند تمام شهرهاي استان و كشور با طنين استكبارستيزي به تجديد ميثاق با آرمان‌هاي امام و انقلاب پرداختند.

كارشناسان سازمان مديريت پسماندشهرداري ساري نيز، در اين روز با مستقر كردن كلبه ي تپش ( تفكيك پسماند شهر ) و همچنين اتوبوس آموزشي در محل اجتماع دانش آموزان، به آموزش مديريت صحيح پسماند و تفكيك درست زباله هاي خشك پرداختند.

اين سازمان با هدف ترويج فرهنگ كاهش زباله براي حفظ محيط زيست و ارايه آموزش هاي بازيافت به كودكان و نوجوانان در روز ۱۳ آبان در اجتماع دانش آموزان به آموزش هاي لازم پرداختند.