اجرای پویش جوانان مدافعان سلامت عزاداران حسینی در ایستگاه سلامت نذر ماسک خانه جوانان استان مازندران در ساری

خانه جوانان استان مازندران با همکاری هیات ورزشکاران ساری در پویش جوانان مدافع سلامت ،عزاداران حسینی در ایستگاه سلامت واقع در میدان ساعت ساری به توزیع ماسک رایگان در بین شهروندان پرداختند در ادامه این پویش قرار است طبق فرمایش مقام معظم رهبری ماسک و مواد ضد عفونی در اختیار نیازمندان و هیات های مذهبی قرار گیرد.