بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر شهری رامسر

عکاس ( ارسالی) خبرگزاری ایرنا مازندران

 

بارش شدید باران در رامسر باعث آبگرفتی معابر شد و تردد خودروها را مختل کرد.