بارش نخستین برف بهاری در منطقه دودانگه ساری

عکاس( ابراهیم فلاح )پایگاه خبری آوای خزر