بارش برفی که از شبانگاه دوم فروردین در منطقه دودانگه ساری شروع شد و ادامه یافت ، طی ۴۸ ساعت گذشته به مناطق کوهستانی رسید و این مناطق را سفیدپوش کرد.