ندگی در جریان است حتی در ایام کرونا. زندگی متوقف نمی شود ولی می شود با رعایت پروتکل های بهداشتی با استرس کمتر و در آرامش بیشتر از زندگی در کنار عزیزان لذت ببریم.