139212091702 139212096550 139212096708 139212096955 139212098307 139212098818

بازدید عبدالهاشم حسن نیا معاون سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور ،علی نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، جواد واحدی فرماندار مرکز استان واعضای ستاد تسهیلات سفر شهرستان از مراحل آماده سازی و پاکسازی طرح سالم سا زی دریا ی فرح آباد و حریم جاده های شهرستان ساری