مجید حسین زادگان- استاندار مازندران و رازجویان -معاون عمرانی به همراه رضایی- فرمانداری مرکز استان و مدیران راه و شهرسازی مازندران از منطقه سیل‌زده کلیجانرستاقساری بازدید کردند. ‎