بازدید استاندار مازندران از مراحل نهایی احداث تالار مرکزی ساری

عکاس (خلیل دردانه) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران