بازديد اعضا شواری اسلامی شهر و شهردار ساری از روند پیشرفت پروژه های عمرانی و گردشگری پارک جنگلی زارع و بوستان بانوان