بازدید دادستان مرکز مازندران و شهردار مرکز استان از روند احداث پروژه نیروگاه زباله سوز ساری

محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در بازدید از کارخانه نیروگاه زباله سوز ساری از نزدیک عملیات اجرایی این پروژه را بررسی کرد.

محمد کریمی دادستان مرکز مازندران به همراه عباس رجبی شهردار ساری و علیجان شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر  از کارخانه زباله سوز ساری بازدید کردند.

در این بازدید روند اجرایی پروژه 450 تنی نیروگاه زباله سوز و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گرفت.