مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه کشور و عبدالوحید حق شناس مسئول بسیج رسانه مازندران با همراهی خبرنگاران و عکاسان خبری استان از روستاهای حسن آباد میاندورود و آبمال شهرستان ساری بازدید کردند.