بازدید رئیس کل دادگستری استان از دادسرای عمومی و انقلاب و شورای حل اختلاف شهرستان قائمشهر

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

رئیس کل دادگستری استان به منظور نظارت و بررسی وضعیت شعب و نحوه رسیدگی ها، از دادسرای عمومی و انقلاب و شورای حل اختلاف شهرستان قائمشهر بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از زحمات همکاران قضائی و اداری دادسرای قائم شهر و کارکنان شورای حل اختلاف در جریان وضعیت پرونده‌های موجود، ارجاعات، مختومه‌ها و نیز عملکرد همکاران قضایی و اداری قرار گرفت.

عالی ترین مقام قضایی استان در بازدید از شعب شورای حل اختلاف با تأکید برتلاش بیشتر جهت به سازش رساندن دعاوی وگسترش نهضت صلح وسازش رایادآور شدئازاعضای شعب شورای حل اختلاف خواست تاجهت رسیدن به امر مهم صلح وسازش به ساعات اداری اکتفا ننمایندووقت بیشتری رابرای مرجعین وگفتگو با آنها جهت صلح وسازش اختصاص دهند

همچنین وی برتعیین تکلیف سریع پرونده های مسن و نیز افزایش استفاده از پابندهای الکترونیکی برای محکومان مالی تاکیدکرد.

تکریم ارباب رجوع، تسریع در رسیدگی، توجه به صلح و سازش، عدم صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیرضروری از جمله تأکیدات رئیس کل دادگستری استان به همکاران قضایی و اداری بود.

همچنین رئیس کل دادگستری استان ازواحد بایگانی راکد دادگستری شهرستان قائم شهر نیز بازدید وتاکید کرد: هرچه سریع تر وضعیت بایگانی راکد دادگستری شهرستان قائم شهر براساس دستورالعمل ها سامان یابد تا هم دسترسی به سوابق ازطریق الکترونیک سهل تر وهم فضای بیشتری دراختیار همکاران اداری وقضایی جهت خدمت به مردم اختصاص یابد.