بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از ندامتگاه محکومین موادمخدر در ساری

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

آزادی 11 نفر از مددجویان و اعزام 200 نفر به مرخصی

رئیس کل دادگستری مازندران به اتفاق دادستان مرکز استان، معاونین دادگستری کل و ۶۰ نفر از قضات محاکم از ازندامتگاه محکومین مواد مخدر استان بازدید کرد تا ازنزدیک درجریان مسائل، وضعیت ومشکلات زندان و زندانیان قرارگیرد.