حجت الاسلام تقوی فرد -رئیس كل دادگستري استان مازندران و مهدی عبوری -شهردار ساري به اتفاق معاونین و همچنین سردار شمشیربند عضو شورای شهر مرکز استان از پارک ملل ساری بازديد كردند.