بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از واحدهای تولیدی

عکاس ( محمد سلطانی مجاوری) خبرگزاری فارس و (دریافتی) از خزرنما

 

به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان مازندران و جمعی از اعضای شورای قضایی استان از چند واحد صنعتی واحد تولیدی شرکت مازوت گاز، شرکت فولاد ماشین نکاوصنایع غذایی نسیم بازدید و از نزدیک روند تولید و ساخت ساز این شرکت ها را مشاهده کرد وبه بررسی مشکلات وموانع پیش روی آنها پرداخت.

در ادامه این بازدید عالی ترین مقام قضایی استان انتخاب امینی مدیر عامل جدید شرکت های صنعتی را نوید بخش حل مشکلات گذشته دانست واظهارداشت:شهرک های صنعتی نیاز به نگاه وتوجه ویژه اقتصادی دولت ، بانکها وسرمایه‌گذاران دارد و دستگاه قضایی از هیچ تلاش و حمایتی در جهت ایجاد اشتغال و تولید ورفع موانع فروگذار نخواهد کرد.

وی گفت:درستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مشکلات تمام واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ که در معرض تعطیلی یا ورشکستگی بودند بررسی شد و با دعوت از نهادهای مربوطه بانک ها یا ادارات مرتبط فرصت لازم به آنها داده شد.

رئیس کل دادگستری استان افزود:دستگاه قضایی استان درچارچوب قوانین ازصاحبان صنایع، کارافرینان وتولید کنندگان نهایت پشتیبانی را خواهدکردواگر نیاز به پیگیری ازطرف سایر دستگاهها باشد زمینه را فراهم می کند.