بازدید رئیس کل دادگستری و 50 نفر از قضات مازندران از زندان قائم شهر

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

27 زندانی آزاد و به 95 نفر از مدد جویان قائم شهر مرخصی اعطا شد

رییس کل دادگستری استان مازندران در بازدید اززندان قائم شهر با اشاره به دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری گفت: زندانیان نیازمند نگاه قضایی عدالت محور ما هستند و می توان با تلاش همکاران قضایی و با اجرایی کردن بند به بند دستورالعمل، گام های مفیدی درجهت آزادی زندانیانی که حق واقعی آنان زندان نیست برداریم.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به سند تحول قضایی وتاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر بازدید مستمر از زندانها افزود: 27 زندانی امروز به طورکامل آزادشدند و 95 نفر هم به مرخصی اعزام شدند همه تلاش ما این است با استناد به ظرفیت های قانونی تاجایی که ممکن است ازمجازات های جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری استفاده شود.

رییس کل دادگستری استان دربازدید ازبندهای زندان قائم شهراظهارداشت: امروز درطی بازدیداززندان با45 زندانی به صورت چهره به چهره گفتگو شد و28 پرونده نیز جهت بررسی بیشتر به مراجع مربوطه ارجاع داده شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، بازدید اززندان ها توسط مسئولان را بسیار موثر ارزیابی وتصریح کرد: خوشبختانه درماه های گذشته، بازدید قضات ازوضعیت زندان ها افزایش داشته اما باید بازدیدهای مستمر و جدی در دستور کار دادستان ها و روسای حوزه های قضایی قرارگیرد تا شاهد آزادی بیشترزندانیان مستحق باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته از تمامی زندانهای استان بازدید و به صورت چهره به چهره و از نزدیک درجریان مشکلات وکمبودهای زندانیان قرار خواهیم گرفت .