بازدید فرماندهی انتظامی مازندران از مرکز اموزش علمی کاربردی پلیس مازندران

مهمترین عنصر تشکیل دهنده قدرت دانش است

فرمانده انتظامی استان در حاشیه بازدید از مرکز علمی کاربردی انتظامی استان ، گفت: مهمترین عنصر تشکیل دهنده قدرت دانش است.

سردار” مرتضی میرزایی” در حاشیه بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی مازندران با تاکید بر بهبود کیفی برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی ، افزود: در تدوین برنامه های دانشگاه، باید نسبت رشته به رسته ها مشخص و رشته های جدید در این مرکز پیشنهاد شود .

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه باید در حوزه طراحی، صاحب کرسی باشیم، افزود: باید انطباق آموزش های علمی کاربردی با نیاز پلیس های تخصصی سنجیده شود و معیار اصلی مرکز تاثیر هرچه بیشتر و بهتر این آموزش ها بر انجام وظایف پلیس متمرکز شود.

سردار میرزایی با تاکید بر اینکه فعالیت ها مرکز آموزش علمی کاربردی باید مهارت افزایی، دانش بیشتر، سرعت و دقت را به همراه داشته باشد، افزود: فعالیت ها نباید صرفاً مختص آموزش های نظری باشد.

وی اضافه کرد: عمق بخشی، حفظ و به کارگیری از اساتید مجرب و توجه بیشتر به شکل ارائه محتوا در روش کار  مرود تاکید است.

سردار میرزایی با اشاره به اینکه مهمترین عنصر تشکیل دهنده قدرت دانش است، تصریح کرد:  قدرت زمانی اثرگذار است که با علم همراه باشد.

وی گفت: مرکز علمی کاربردی پلیس در استان برای اینکه به ظرفیت علمی لازم برسد باید با دیگر رده های تخصصی همکاری و تعامل داشته باشد

فرمانده انتظامی استان مازندران، استاندارد سازی و کیفیت بخشی را یکی از اهداف مهم مرکز علمی و کاربردی عنوان کرد و از اقدامات و فعالیت های رئیس و محموعه کارکنان این مرکز قدردانی کرد.

دکترسید مهدی خاکزادیان رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی مازندران نیز در ابتدا این برنامه در گزارشی به تشریح اقدامات و فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی پلیس پرداخت .

وی افزود: تدوین رشته، طراحی و تدوین دوره های تک پودمان با توجه به آمایش شغلی پلیس، ضروری ترین گام خواهد بود.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی مازندران، اعلام کرد: به زودی گروه های مشارکت علمی کاربردی در پلیس استان راه اندازی و این گروه ها از قبیل گروه های انتظامی، پلیس راهور، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پشتیبانی، امنیت عمومی و آگاهی شکل خواهد گرفت و شروع به تدوین رشته های مورد نیاز می می کنند..

دکترخاکزادیان، خاطر نشان کرد: آموزش های علمی کاربردی باید به محیط عمل نزدیک و توسط اساتید مطرح شود تا ندانسته ها و کمبود مهارت افراد در دانشگاه علمی کاربردی پلیس کامل شود.