بازدید سرزده دادستان مرکز استان مازندران از کلانتری‌ها

محمدکریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران شب گذشته بدون اطلاع قبلی از کلانتری های ساری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران ، محمدکریمی طی سرکشی از قسمت های مختلف کلانتری ها به ویژه بازداشتگاه و صحبت با مراجعین گفت: زحمات و خدمات ضابطین در ارائه خدمت بی وقفه به مردم قابل تقدیر است و باید تلاش شود که حقوق مراجعین بعنوان شاکی، متهم، شاهد و … رعایت شود ،مراجعان ازتکالیف خود دقیقا مطلع شوند و اطلاع رسانی در این خصوص در واحدهای انتظامی ضروری است.

وی اظهارداشت:رئیس کل محترم دادگستری استان همواره بر بازرسی دادستان‌ها از کلانتری‌ها و برگزاری جلسات مکرر با کلانتری ها و پلیس تخصصی تاکید دارند براین اساس برای رفع مشکلات و هماهنگی فی‌ما‌بین دادسرا و نیروی انتظامی، بازرسی ها وجلسات به صورت مستمر انجام خواهدشد.

کریمی درحین بازدید ازکلانتری ها وآگاهی استان، ضمن گفتگوی چهره به چهره با افراد بازداشت شده برحفظ حقوق شهروندی افراد تاکید کرد و افزود: باتوجه به شرایط ویژه شیوع کرونا بهتراست با مدیریتی خاص، مدت توقف و رفت و آمدهای مراجعین به حداقل ممکن محدود شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین ضمن گفت وگو با روسای کلانتری تاکید کرد: باید با قاطعیت وتصمیم بهنگام، عرصه را بر متخلفین قانون شکن و افراد هنجارگریز تنگ نمود، نباید اجازه داد این افراد احساس امنیت خاطر و آسودگی کنند و باید بدانند که پلیس همواره بر اقدامات آنها اشراف ونظارت دارد.

وی با اشاره به نقش خطیر ضابطین در مأموریت‌های قضایی و ضرورت حمایت و پشتیبانی از آن‌ها تصریح کرد: ضابط باید تحت تعلیمات قاضی باشد و قضات باید در مواجهه با ضابطین، رویکرد کنترلی و نظارتی داشته باشند و عملکرد آن‌ها را به دقت رصد کنند.

دادستان مرکز استان، کنترل و بازدید از وضعیت زندان‌ها را از دیگر وظایف دادستان‌ها عنوان کرد و افزود: پرونده‌هایی که متهم آن‌ها در بازداشت به سر می‌برد بسیار حساس و مهم هستند و باید سریعاً و بدون فوت وقت تعیین تکلیف شوند.