بازدید سرزده رئیس کل دادگستری مازندران از دادگستری ساری

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

رئیس کل دادگستری استان مازندران وچند تن از معاونین وی به‌ منظور نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی سرزده ازدادگستری شهرستان ساری بازدیدکردند.