سرپرست وزارت بهداشت به همراه معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت به منظور بررسی عملکرد سیستم پزشکی خانواده و بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی استان مازندران، وارد ساری شد.

دکتر سعید نمکی در این سفر یک روزه از چندین مرکز بهداشتی و درمانی استان مازندران بازدید کرد.

 

*سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آغاز سفر یکروزه اش به مازندران از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی سورک بازدید کرد .

دکتر سعید نمکی در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی سورک ، ضمن بررسی سیستم پزشکی خانواده و نظام ارجاع در جریان روند  ارایه خدمات به مردم در این مرکز قرار گرفت.

*سرپرست وزارت بهداشت از نحوه کارکرد نظام ارجاع، پزشکی خانواده، نسخه نویس و نسخه پیچ الکترونیک در مرکز جامع خدمات سلامت روستایی و خانه بهداشت اجاکسر بابلسر بازدید کرد.

در این بازدید ، سامانه پرونده الکترونیک سلامت که در استان مازندران طراحی شده، خدمات بهورزان به بیماران، ارجاع بیمار به پزشک خانواده، نسخه نویسی و نسخه پیچ الکترونیک توسط مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشریح شد. دکتر محسن اعرابی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تشریح سامانه پرونده الکترونیک سلامت و ارجاع الکترونیک گفت: سامانه پرونده الکترونیک سلامت و ارجاع الکترونیک کمک بسیاری به بهورزان و پزشکان خانواده می کند تا با دسترسی به اطلاعات بیماران، خدمات بهتر و با کیفیت تری را ارائه دهند. وی اظهار کرد : يكي از خصوصيات اين سامانه ها اين است كه با استانداردهاي مركز فناوري اطلاعات وزارت بهداشت طراحي شده و تمامي استانداردهاي بسته هاي بهداشتي در آن رعايت شده است.

وی تصریح کرد: دکتر نمکی با دقت نحوه کارکرد پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع را بررسی و اعلام کرد که پرونده الکترونیک استان مازندران، ظرفیت های خوبی دارد و می تواند در ارائه خدمات، کمک زیادی کند.  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد: با آموزش هایی که به پزشکان خانواده ارائه شده، سطح مهارت های آنها افزایش پیدا کرده و در این صورت بسیاری از خدمات توسط پزشک خانواده ارائه می شوند و خوشبختانه شاهد بودیم که فقط ۴ درصد از بیماران مراجعه کننده به پزشک خانواده، به پزشک متخصص ارجاع شده اند.

 اجاکسر مازندران جمعیتی بالغ بر ۷۳۰۰ نفر بوده و دو پزشک خانواده دارد و به دلیل نزدیکی با شهر بابلسر، آزمایشگاه این مرکز جامع سلامت نیز برای نمونه گیری فعال است.

دکتر نمکی همچنین با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان فریدونکنار از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و با پرسنل این بیمارستان، گفتگو کرد.