اعضای شورای اسلامی شهر ساری به همراه شهردار مرکز استان از روند بازپیرایی و بهسازی پارک جنگلی شهید زارع بازدید کردند