دیدار صمیمی دادستان مرکز استان از آسایشگاه سالمندان ساری

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

همزمان با هفته برزگداشت هفته افراد دارای معلولیت، محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با همراهی موسوی رئیس اداره بهزیستی شهرستن ساری از مؤسسه خیریه نگهداری کودکان گل یاس، مرکز دولتی درمان اعتیاد امام علی (ع) و آسایشگاه سالمندان امام رضا (ع) شهرستان ساری بازدید کرد.