فرماندار شهرستان ساری از پروژه جاده ساری- تاکام بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

عباسعلی رضایی در این بازدید با تأکید بر رفع موانع در اجرای این پروژه، گفت: جاده ساری تاکام یکی از محور‌های حیاتی مرکز استان مازندران است بنابراین مجریان طرح باید با کاری جهادی هرچه زودتر این پروژه را به سرانجام برسانند.