بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از چند واحد تولیدی مازندران

عکاس(احسان فضلی اصانلو) خبرگزاری ایرنا مازندران

 

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن به همراه اعضای هیئت عامل و هیئت مدیره این بانک روز شنبه از چند واحد بزرگ صنعتی غرب مازندران بازدید و برای رونق تولید در این واحدها وعده پرداخت تسهیلات دادند.