سمیه قاسمی طوسی -مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران با همراهی کارشناسان این واحد از اجرای کمپین” نه به پلاستیک” و تولید کیف های پارچه ای مخصوص حمل نان به همت “موسسه خیریه مهرک” در سمسکنده شهرستان ساری بازدید کرد.