بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران از قرارگاه جهادی رویش و کارگاه دوخت ماسک و محلول ضد عفونی در ساری