بازدید رازجویان معاون استاندار ،حسین زادگان مدیرکل اداره ورزش و جوانان ،یوسف پور فرماندار قائم شهر و قدیمی رئیس اداره ورزش و جوانان از ورزشگاه شهید وطنی در خصوص اجرا چمن طبیعی این ورزشگاه