ماهک الگوی از مشارکت مردمی در امر سلامت است.
دکتر رنجبران جانشین رییس و معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی به همراه دکتر مصدری مدیر مشارکت های مردمی ،حجت الاسلام اندرخورا رییس اداره سازمان های مردم نهاد از پروژه درحال ساخت بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان ماهک با حضور دکتر موسوی رییس بیمارستان بوعلی واقعی از اعضای هیت مدیره مجمع خیریه حمایت از کودکان سرطانی ماهک،بازدید و به تبادل نظر و پیشنهاد پرداختند.
بیمارستان فوق تخصصی ماهک در ضلع غربی بیمارستان بوعلی در زمین 2هزارمتری اهدایی پزشک خیر مرحوم دکتر شهیدی با زیر بنای 6هزارمتری در 5طبقه با مشارکت خیرین و مردم سرزمین دوستی و محبت درحال ساخت است و با پیشرفت 85درصدی مسیر پایانی را طی میکند.

در این فرایند به نگاه های مهربانانه و دستان پر خیر می اندیشد.